Skip to main content

Adatvédelem

Nagyon elégedettek vagyunk a cégünk iránti érdeklődésünkkel kapcsolatban. Az adatvédelem különösen fontos a WSM Personal GmbH irányításában. A WSM Personal GmbH weblapjának használata alapvetően lehetséges személyes adatok nélkül. Ha azonban egy érintett személy weboldalunkon keresztül kívánja igénybe venni cégünk speciális szolgáltatásait, személyes adatfeldolgozásra lehet szükség. Ha személyes adatok feldolgozására van szükség, és az ilyen feldolgozásra nincs jogalap, akkor általában az érintett beleegyezését kérjük.

A személyes adatok feldolgozása, mint például az adatalany neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma, mindig összhangban áll az általános adatvédelmi szabályzattal és a WSM Personal GmbH-ra vonatkozó országspecifikus adatvédelmi rendelkezésekkel. Ez az adatvédelmi politika révén cégünk arra törekszik, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, használt és feldolgozott személyes adatok természetéről, hatóköréről és céljáról. Ezenkívül az adatalanyok tájékoztatást kapnak az adatvédelmi politikájuk szerinti jogaikról.

A WSM Personal GmbH mint vezérigazgató számos technikai és szervezeti intézkedést hajtott végre, hogy biztosítsa a weboldalon feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelmét. Mindazonáltal az internet alapú adatátvitel általában biztonsági lyukakkal bír, így az abszolút védelem nem garantálható. Emiatt minden érintett személy szabadon továbbíthat személyes adatokat más módokon, például telefonon.

1. Fogalommeghatározások

A WSM Personal GmbH adatvédelmi politikája az európai irányelv és a szabályozó hatóság által használt általános terminológián alapul, amikor elfogadta az általános adatvédelmi szabályozást (DSGVO). Adatvédelmi politikánknak könnyen olvashatónak és megérthetőnek kell lennie a nyilvánosság számára, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében előzetesen meg szeretnénk magyarázni az alkalmazott terminológiát.
A jelen adatvédelmi szabályzatban a következő kifejezéseket használjuk: többek között, de nem kizárólag:

a) személyes adatok

A személyes adatok bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: "az érintett") vonatkozó információk. egyén tekinthető azonosítható, közvetlenül vagy közvetve, különösen útján megbízást egy azonosítót, például a nevét, azonosító számát, elhelyezkedését adatok, az online azonosító, illetve egy vagy több különleges tulajdonsággal, amely tükrözi a fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását azonosítani lehet.

b) az érintett személy

Érintett személy minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő feldolgozza.

c) feldolgozás

Feldolgozása minden végrehajtott művelet vagy segítsége nélkül automatizált folyamatok illetve bármely ilyen eljárást társított személyes adatok, például gyűjtése, a gyűjtemény, a szervezés, lebonyolítás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, közzététel, terjesztés vagy a szolgáltatás más formája, megbékélés vagy társulás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

d) A feldolgozás korlátozása

A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése a későbbi feldolgozás korlátozása céljából.

e) profilozás

A profilalkotás a személyes adatok bármely olyan automatizált feldolgozása, amely a személyes adatok bizonyos természetes vonatkozású személyes szempontok, különösen a munkahelyi teljesítmény, a gazdasági helyzet, az egészség, a személyes Elemezni vagy megjósolni a természetes személy preferenciáit, érdekeit, megbízhatóságát, viselkedését, tartózkodását vagy áttelepítését.

f) Pseudonosítás

Pszeudoanonimizálás a személyes adatok feldolgozása oly módon, amelyben a személyes adatok már nem lehet rendelni egy adott témára segítsége nélkül további információkat, feltéve, hogy ez a kiegészítő információ elkülönítve kell tartani, és a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok nem azonosított vagy azonosítható természetes személyhez rendelik.

g) vezérlő vagy vezérlő

Az adatkezelő vagy adatkezelő olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, testület vagy testület, amely egyedül vagy másokkal egyetértésben dönt a személyes adatok feldolgozásának céljáról és módjáról. Vannak a célokat és módokat egy előírt uniós jog vagy az a tagállam felelős személy vagy a konkrét kritériumokat kinevezését, összhangban az uniós jog vagy az a tagállami lehet biztosítani lehet.

h) processzor

A processzor természetes vagy jogi személy, hatóság, hivatal vagy egyéb szerv, amely a személyi adatokat az adatkezelő nevében feldolgozza.

i) vevő

Vevő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szervezet, akkor a személyes információkat kell nyilvánosságra hozni, függetlenül attól, hogy van vele, hogy egy harmadik fél, vagy sem. Azok a hatóságok azonban, amelyek egy adott küldetés kapcsán az uniós vagy nemzeti jog alapján személyes adatokat kaphatnak, nem tekintendők kedvezményezettnek.

j) harmadik személyek

A harmadik az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, mint az érintett, a vezérlő, a processzor és a jogosult személyek közvetlen felügyelete alatt az adatkezelő vagy a feldolgozó feldolgozni a személyes adatokat.

k) Engedélyezés

A hozzájárulás bármilyen önkéntes az adott esetben és egyértelműen által szállított adatok tájékozott módon akaratnyilvánítás a nyilatkozat formájában, vagy más felismerhető igenlő aktus, amellyel személyt kell érteni, hogy egyetértenek a személyes adatok feldolgozása tekintetében van.

2. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet értelmében felelős személy, az Európai Unió tagállamaiban található egyéb adatvédelmi jogszabályok és más adatvédelmi előírások a következők:

WSM Personal GmbH
Haydnstraße 7
89250 Senden
Németország
Tel.: 0049 (0) 7307/99980-00
E-Mail: info@wsm-personal.de 
Webhely: www.wsm-personal.de/hu 

3. Általános adatok és információk összefoglalása 

A WSM Personal GmbH weboldala általános adatokat és információkat gyűjt minden egyes alkalommal, amikor egy érintett vagy egy automatizált rendszer hozzáfér a weboldalhoz. Ezt az általános adatot és információt a kiszolgáló naplófájljai tárolják. Az alábbiak rögzíthetők: (1) a használt böngészőtípusok és verziók, (2) a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a webhely, ahonnan a hozzáférő rendszer hozzáfér a weboldalunkhoz (úgynevezett hivatkozó), (4) az al-webhelyek, amelyek használják weboldalunk hozzáférési rendszere ellenőrizhető, (5) a weboldalhoz való hozzáférés dátuma és időpontja, (6) egy internetes protokoll címe (IP cím), (7) a hozzáférő rendszer internetszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek kiküszöbölik a kockázatokat az információs technológiai rendszereinkkel szembeni támadások esetén. 

Ezen általános adatok és információk felhasználásakor a WSM Personal GmbH nem von le következtetéseket az érintett személyről. Ezeket az információk inkább ahhoz szükségesek, hogy (1) weboldalunk tartalmát helyesen kimutatják, (2) optimalizálják weboldalunk tartalmát és annak reklámozását, (3) az informatikai rendszerek hosszú távú működésének és a weboldalunk technológiájának biztosítása érdekében, és ( 4) a rendészeti hatóságok rendelkezésére bocsátani a bűnüldözéshez szükséges információkat számítógépes támadás esetén. Ezeket az anonim módon összegyűjtött adatokat és információkat ezért a WSM Personal GmbH statisztikailag értékeli, valamint a vállalatunk adatvédelmének és adatbiztonságának fokozása céljából annak érdekében, hogy végül biztosítsuk az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét. A szervernapló-fájlok névtelen adatait az érintett által biztosított összes személyes adattól elkülönítve tárolják. 

4. Feliratkozás hírlevelünkre 

A WSM Personal GmbH weboldalunkat felhasználók lehetőséget kapnak feliratkozásra cégünk hírlevelére. Az erre a célra használt bemeneti maszk határozza meg, hogy mely személyes adatokat továbbítják a feldolgozásért felelős személynek a hírlevél megrendelésekor. 
 
A WSM Personal GmbH hírlevelen keresztül rendszeres időközönként tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a cég ajánlatairól. Cégünk hírlevelét az érintett csak akkor kaphatja meg, ha (1)  érvényes e-mail címmel rendelkezik és (2) regisztrálja a hírlevelet. Jogi okokból megerősítő e-mailt küldünk az érintett által megadott e-mail címre, a hírlevelet kettős csatlakozási eljárás keretében küldik el. Ezt a megerősítő e-mailt annak ellenőrzésére használják, hogy az érintett személy e-mail címe jogosult-e a hírlevél kézhezvételére. 

A hírlevélre való regisztráció során megőrizzük az érintett számára a regisztrációkor használt számítógépes rendszer internetszolgáltatójának (ISP) által hozzárendelt IP-címet, valamint a regisztráció dátumát és időpontját. Ezen adatok gyűjtésére azért van szükség, hogy megértsük az érintettek e-mail címével való esetleges visszaélés későbbi időpontjában történő felhasználását, és ezáltal az adatkezelő jogi védelmét szolgálja. 
 
A hírlevélre való regisztráció során gyűjtött személyes adatokat csak a hírlevelünk elküldésére használják fel. Ezenkívül a hírlevelet feliratkozókat e-mailben lehet értesíteni, ha ez a hírlevél szolgáltatás működéséhez vagy a regisztrációhoz szükséges, amint ez a hírlevél ajánlatának vagy a műszaki körülmények megváltozása esetén fordulhat elő. A hírlevél szolgáltatás keretében összegyűjtött személyes adatokat nem továbbítják a  harmadik személynek. Az érintett bármikor visszavonhatja hírlevelünk előfizetését. A személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulását, amelyet az érintett a hírlevél elküldésére adott, bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonása érdekében minden hírlevélben megtalálható egy megfelelő link. A hírlevelet bármikor leiratkozhatja közvetlenül az adatkezelő weboldalán, vagy bármilyen módon értesítheti az adatkezelőt. 

5. Hírlevél nyomon követése 

A WSM Personal GmbH hírlevelek úgynevezett nyomkövetési pixeleket tartalmaznak. A nyomkövetési pixel egy miniatűr grafika, amely beágyazódik e-mailekbe, amelyeket HTML formátumban küldenek, hogy lehetővé tegyék a naplófájl rögzítését és a naplófájl elemzését. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai értékelését. A beágyazott nyomkövetési pixel alapján a WSM Personal GmbH felismeri, hogy az érintett e-mailt nyitott-e, és mikor, és az adott e-mailben mely linkeket nyitotta/használta fel az érintett. 
 
Az ilyen személyes adatokat, amelyeket a hírlevelekben található nyomkövetési képpontokkal gyűjtöttek, az adatkezelő menti és értékeli azáltal, hogy optimalizálja a hírlevél küldését és a jövőbeli hírlevelek tartalmát még jobban hozzáigazítsa az érintett személy érdekeihez. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítják a  harmadik személyeknek. Az érintett személyek bármikor jogosultak visszavonni az erre vonatkozó külön jóváhagyási nyilatkozatot, amelyet a kettős bejelentési eljárás alkalmazásával készítenek. A visszavonást követően az adatkezelő törli ezeket a személyes adatokat. Ha leiratkozik a hírlevélről, a WSM Personal GmbH automatikusan visszavonásként értelmezi azt. 

6. Cookie-k

A WSM Personal GmbH weboldala cookie-kat használ. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket internetes böngészőn keresztül számítógépes rendszerben tárolnak és tárolnak.

Sok weboldal és szerver cookie-kat használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Ez egy olyan karakterláncból áll, amelyen az internetes oldalak és kiszolgálók hozzárendelhetők az adott böngészőhöz, amelybe a sütit tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott webhelyek és kiszolgálók számára, hogy megkülönböztessék az egyén böngészőjét más internetes böngészőktől, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Egy adott webböngésző az egyedi cookie-azonosítóval felismerhető és azonosítható.

A cookie-k használatával a WSM Personal GmbH több felhasználóbarát szolgáltatást tud nyújtani a felhasználóknak, amelyek a cookie beállítás nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie segítségével a honlapunkon található információk és ajánlatok a felhasználó értelemben optimálhatók. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, amint már említettük, hogy felismerjék weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a weboldalunk használatát. Például egy weboldal felhasználója, amely cookie-kat használ, nem kell újra beírnia a hitelesítő adatait minden alkalommal, amikor meglátogatja a webhelyet, mivel ezt a weboldal és a felhasználó számítógépes rendszerén tárolt cookie teszi. Egy másik példa az online boltban lévő bevásárlókosár süti. Az online bolt megjegyzi azokat az elemeket, amelyeket egy ügyfél a cookie-n keresztül a virtuális bevásárlókocsiba helyezett.
Az adatalany bármikor megakadályozhatja a cookie-k weblapján keresztüli beállítását az internet böngésző megfelelő beállítása révén, és így állandóan ellentétes a cookie-k beállításával. Továbbá, a már beállított cookie-k bármikor internetböngészőn vagy más szoftverprogramon keresztül törölhetők. Ez lehetséges minden közös internetes böngészőben. Ha az adatalany kikapcsolja a cookie-k beállítását az internetböngészőben, nem minden weboldalunk funkciói használhatók teljes mértékben.

7. Általános adatok és információk összegyűjtése

A WSM Személyes GmbH honlapján rögzített minden egyes hívása a honlap által érintett személy vagy egy automatizált rendszer, számos általános adatokat és információkat. Ez az általános adat és információ tárolódik a szerver naplófájljaiba. mutatható ki (1) használt böngésző típusa és változatai, (2) az operációs rendszer hozzáférjen a rendszer, (3) a weboldal, ahonnan egy hozzáférési rendszer a web áthalad (úgynevezett ajánló), (4) az al-oldalak, amelyek a egy hozzáférési rendszer hajtja honlapunkon, (5) a dátumot és az időt a hozzáférést a weboldal, (6) internet protokoll címet (IP-cím), (7) az internet szolgáltató a belépő rendszer és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyeket az információtechnológiai rendszerünk elleni támadások esetén alkalmaznak.

Ezen általános adatok és információk felhasználása esetén a WSM Personal GmbH nem von le következtetéseket az érintettről. Ez az információ inkább szükség (1) adja ki a tartalmát a honlap rendesen, (2), hogy javítsa a weboldalunk és a reklámozás őket, hogy biztosítsák (3) A folyamatos működését a informatikai rendszerek és a technológia a honlapunkon is ( 4) a bűnüldöző szervek számára a bűnüldözéshez szükséges információk cyberattack esetén. Ez a névtelen összegyűjtött adatok és információk, ezért értékelték a WSM Személyes GmbH egyrészt statisztikailag is azzal a céllal, hogy növelje az adatvédelmi és adatbiztonsági cégünk végső soron biztosítsa az optimális védelmi szint azt a személyes adatok feldolgozását. A kiszolgáló naplófájljainak névtelen adatai külön-külön tárolódnak az érintett személy által szolgáltatott személyes adatoktól.

8. Kapcsolat a honlapon keresztül

A honlap a WSM Személyes GmbH törvény alatt közzétételeket, amelyek lehetővé teszik a gyors elektronikus elérhetőségi cégünk, valamint a közvetlen kommunikációt velünk, amely magában foglal egy általános címe az úgynevezett elektronikus levél (e-mail cím). Ha az érintett személy e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapot a kapcsolatot a fogadó az adatkezelő, a személyes adatok által szolgáltatott adatok automatikusan mentésre kerülnek. Az ilyen személyes adatokat, amelyeket egy személy önként továbbít az adatkezelőnek, az adatfeldolgozás vagy az adatkezelés céljából történő tárolás céljából tárolják. A személyes adatok harmadik személyek számára történő közzététele nem lehetséges. A személyes adatok harmadik személyek számára történő közzététele nem lehetséges. Ettől eltérve a kérelmező adatai. További információ a 8. pont alatt található.

9. A személyes adatok rendszeres törlése és blokkolása

A feldolgozott adatkezelő és a személyes adatokat az érintett személy csak a szükséges ideig, hogy elérjék a tárolási célra, vagy ha ezt az európai irányelvek és rendeletek donorok, vagy más törvényhozók törvények és rendeletek, amelyek az adatkezelő rendelkezett.

Megszünteti a tárolási célra, vagy által előírt európai irányelvek és rendeletek donorok, vagy más felelős törvényhozó tárolási időszak lejárta, a személyes adatok zárolásának, vagy törölni rutinszerűen és a törvény által előírt.

10. Az érintett személy jogai

a) A megerősítéshez való jog

Minden személynek joga van az által nyújtott európai irányelvek és rendeletek donor jogot, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arról kerülnek feldolgozásra vonatkozó személyes adatok. Ha egy érintett személy élni kívánja ezt a visszaigazolási jogot, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával.

b) Az információhoz való jog

A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az Európai Irányító Hatóságtól bármikor, hogy az adatkezelőtől ingyenesen megkaphassa a róluk tárolt személyes adatokra és ezeknek az adatoknak a másolatát. Ezenkívül az európai jogalkotó és a szabályozó az alábbi adatokat szolgáltatta az érintettnek:

 • feldolgozási célokat
 • a feldolgozott személyes adatok kategóriáit
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy még mindig nyilvánosságra hozzák, különösen a harmadik országbeli címzettek vagy a nemzetközi szervezetek számára
 • ha lehetséges, a tervezett időtartam, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai
 • az őt érintő személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való joga, illetve az adatkezelő általi feldolgozás korlátozása vagy az ilyen feldolgozásra való kifogás joga
 • a felügyeleti hatósághoz benyújtott fellebbezési jog fennállása
 • ha a személyes adatokat nem gyűjtik az adatalanyról: minden rendelkezésre álló információ az adatok forrásától
 • megléte automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotás 22. cikkének megfelelően, 1. bekezdés és 4. DSGVO és - legalábbis ezekben az esetekben - érdemi információt logikájáról terjedelmét és a kívánt hatást az adatkezelés az érintett személy

Emellett az érintettnek joga van hozzáférni ahhoz, hogy a személyes adatokat továbbították-e egy harmadik országnak vagy egy nemzetközi szervezetnek. Ha ez a helyzet, akkor az érintettnek joga van információt szerezni az átruházással kapcsolatos megfelelő garanciákról.
Ha egy érdekelt fél ezt az információhoz való jogát élvezi, bármikor felveheti az adatkezelő alkalmazottját.

c) A helyesbítéshez való jog

A személyes adatok feldolgozása által érintett személyeknek az európai jogalkotónak joga van arra, hogy kérje az őt érintő pontatlan személyes adatok azonnali helyesbítését. Továbbá az érintettnek joga van arra, hogy a feldolgozás céljait figyelembe véve kérje be a hiányos személyes adatok teljesítését, beleértve egy kiegészítő nyilatkozatot is.

Ha az érintett személy élni kívánja ezt a jogot, akkor bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával.

d) Törlés joga (elfelejtés joga)

Minden olyan személy vett részt a személyes adatok feldolgozása joga által biztosított európai politika és a törvényhozás a felelős személyt arra kötelezi, hogy a vonatkozó személyes adatok azonnal törlődnek, kivéve, ha az alábbi okok miatt kell alkalmazni, és amennyiben az adatfeldolgozás nem szükséges:

 • A személyes adatokat ilyen célból vagy más módon feldolgozták, amelyre már nincs szükség.
 • Az adatkezelő visszavonja a feldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulást, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint, és nem rendelkezik a feldolgozás bármely más jogalapjával.
 • Az adatalany kifogást emel a feldolgozásért a GDPR 21. §-ának (1) bekezdése szerint, és a feldolgozáshoz nem áll fenn jogos indok, vagy az adatalany a GDPR 21. §-ának (2) bekezdése szerinti feldolgozás tárgyát képezi.
 • A személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.
 • A személyes adatok törlése az uniós vagy a nemzeti jog szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelyre az adatkezelő vonatkozik.
 • A személyes adatokat a 8. cikk (1) bekezdése szerinti, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték össze.

Ha a fenti okok egyike helyes, és az érintett személy el kívánja indítani a WSM Personal GmbH-ban tárolt személyes adatok törlését, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő alkalmazottjával. A WSM Personal GmbH alkalmazottja gondoskodik arról, hogy a törlési kérelem teljesüljön.
Ha a WSM Personal GmbH nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és cégünk felelős a személyes adatok törléséért a DSGVO 17. § (1) bekezdése szerint felelős személyként, a WSM Personal GmbH megfelelő intézkedéseket tesz, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtási költségeket hogy a közzétett személyes adatok feldolgozásáért más adatkezelők tájékoztatást kapjanak arról, hogy az érintett minden más adatkezelőtől törölte az ilyen személyes adatokra mutató hivatkozásokat, illetve az ilyen személyes adatok másolatait vagy másolatait amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A WSM Personal GmbH alkalmazottja egyedi esetekben gondoskodik a szükséges intézkedésekről.

e) A feldolgozás korlátozásának joga

A személyes adatok feldolgozásával érintett bármely személynek joga van az európai irányelv és a szabályozó hatóság számára, hogy megkövetelje az adatkezelőtől, hogy korlátozza a feldolgozást, ha az alábbi feltételek valamelyike ​​érvényes:

 • A személyes adatok pontosságát az adatalany egy bizonyos ideig vitatja, amely lehetővé teszi a felelős személy számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
 • A feldolgozás jogellenes, az adatalany megtagadja a személyes adatok törlését, és ehelyett a személyes adatok használatának korlátozását kéri.
 • Az adatkezelő többé nem igényli a személyes adatokat a feldolgozás céljából, de az adatalany kötelezi őket arra, hogy érvényesítsék, gyakorolhassák vagy megvédjék a jogi igényeket.
 • Az érintett személy kifogással élt a feldolgozással szemben. 21. § (1) bekezdésével összhangban, és még nem tisztázott, hogy a felelős személy jogos érdeke meghaladja-e az érintett személyét.

Ha a fent említett feltételek egyike fennáll és az érintett személy a WSM Personal GmbH-ban tárolt személyes adatok korlátozását kérni kívánja, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő alkalmazottjával. A WSM Personal GmbH alkalmazottja kezdeményezi a feldolgozás korlátozását.

f) Adatátvitel

A személyes adatok feldolgozásával érintett személyek az európai irányelvek és rendeletek által biztosított jogosultsággal rendelkeznek ahhoz, hogy az adatkezelő számára az adatkezelő számára biztosított, az adatkezelő számára strukturált, közös és gépileg olvasható formában rendelkezésre bocsátott személyes adatokat szerezzenek. Azt is, hogy nyújtson be ezeket az adatokat egy másik díjat, anélkül, hogy akadályozzák a felelős, amely a személyes adatokat szolgáltatott a jogot, feltéve hogy a feldolgozást a hozzájárulás cikkelye szerint. 6. §. 1. pont DSGVO vagy Art. 9. §. 2 levél egy DSGVO vagy a szerződés szerinti Art. 6. §. 1. pont b DSGVO alapú és elvégzett feldolgozásának automatizált eljárásokat, feltéve, hogy a feldolgozás nem szükséges feladatok ellátása, amely vagy a közérdekű zajlik a teljesítménye hatósági, amelyet átadtak a felelős személynek.

Továbbá az érintett 1 DSGVO van a joguk gyakorlása adathordozhatóság cikk értelmében. 20. §. Ahhoz, hogy a személyes adatokat közvetlenül a töltés egy másik díjat, ha ez technikailag megvalósítható és ha a törvény, nem kell mások jogait és szabadságait érintik.
Az adatátvitel jogának érvényesítéséhez az adatalany bármikor felveheti a kapcsolatot a WSM Personal GmbH munkavállalójával.

g) A kifogás joga

Minden olyan személy vett részt a személyes adatok feldolgozása joga által biztosított európai irányelvek és rendeletek donor okokból adódó sajátos helyzet bármikor a feldolgozás a rájuk vonatkozó személyes adatok alapján az Art. 6. §. 1 betű e vagy f A DSGVO kifogást emel. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

A WSM Személyes GmbH nem a személyes adatokat abban az esetben ellentmondás, ha nem tudjuk bizonyítani, jogos érdekből feldolgozásra, felülmúlják az érdekeit, jogait és szabadságait az érintett, vagy a feldolgozás a megállapítása, érvényesítése vagy A jogi igények védelme.

Ha a WSM Personal GmbH személyes adatokat kezel a közvetlen levelezés működtetése érdekében, akkor az érintettnek bármikor tiltakoznia kell a személyes adatok feldolgozására a reklámozás céljából. Ez vonatkozik a profilkészítésre is, amennyiben az ilyen közvetlen levélhez kapcsolódik. Ha az adatalany a WSM Personal GmbH-nak direkt marketing céljából kifogásolja a WSM Personal GmbH-t, a továbbiakban nem fogja feldolgozni a személyes adatokat.

Ezen túlmenően, az érintett személy a megfelelő okból eredő sajátos helyzetet, amely ellen releváns személyes adatok feldolgozása tudományos a WSM Személyes GmbH vagy történelmi kutatási célokra, illetve statisztikai célú cikkelye szerint. 89. §. 1. DSGVO kifogás, kivéve, ha az ilyen feldolgozás közérdekű feladat ellátásához szükséges.

A kifogás joga gyakorlása érdekében az érintett személy közvetlenül kapcsolatba léphet a WSM Personal GmbH vagy egy másik alkalmazott munkavállalóival. Az adatalany az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások használatával összefüggésben - a 2002/58 irányelvvel ellentétben - szintén szabadon gyakorolhatja a felszólalási jogát műszaki előírások alkalmazásával automatizált eljárások alkalmazásával.

h) automatizált döntések egyedi esetekben, beleértve a profilalkotást is

Minden olyan személy vett részt a személyes adatok feldolgozása joga által biztosított európai irányelvek és rendeletek adományozók, nem egy kizárólag automatizált feldolgozáson - beleértve profilalkotás - kell alávetni alapú döntést, amely kibontakozik felett joghatást, vagy jelentősen befolyásolja vele hasonló módon, feltéve, hogy a határozat (1) nem azt a következtetést, vagy a szerződés teljesítése között az érintett és felelős személy köteles, vagy (2), jogosult a törvények az Unió vagy a tagállamok, amelyek díjköteles, és ez a szabályozás megfelelő intézkedéseket a jogait és szabadságait, valamint az érintett jogos érdekeit, vagy (3) az érintett személy kifejezett beleegyezésével.

Ha a határozat (1) megkötésére irányuló vagy a szerződés teljesítése között az érintett és felelős személy szükséges, vagy (2) ez történik a kifejezett hozzájárulásával az egyén, a WSM Személyes GmbH minden ésszerű intézkedést, hogy megvédjék a jogok és szabadságok, valamint a védelme jogos érdekeit az érintett, beleértve legalább a jogot, hogy megszerezze a személy beavatkozása részéről felelős, a nyilatkozatot a saját helyzetét és megtámadni a határozatot tartozik.

Ha az adatalany automatizált döntéshozatali jogokat kíván kérni, bármikor felveheti az adatkezelő alkalmazottját.

i) Az adatvédelmi engedély visszavonásának joga

Minden olyan személy vett részt a személyes adatok feldolgozása joga által biztosított európai politika és a törvényhozás, hogy visszavonja a hozzájárulását a személyes adatok feldolgozása bármikor.

Ha az adatalany meg kívánja élni az engedély visszavonására vonatkozó jogát, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő alkalmazottjával.

11. Adatvédelem az alkalmazásokban és az adatgyűjtés / tárolás alkalmazási folyamatában / kiterjedésében / Adatbiztonság

Az adatkezelő összegyűjti és feldolgozza a pályázók személyes adatait a pályázati eljárás feldolgozása céljából. A feldolgozás elektronikusan is elvégezhető. Ez különösen abban az esetben, ha a kérelmező megkapta a megfelelő alkalmazás dokumentumok elektronikus úton, például e-mailben vagy egy fedélzeti internetes űrlapot a weboldalon, amely az adatkezelő. Ha az adatkezelő a kérelmezővel kötött munkaszerződést köt, a továbbított adatokat a munkaviszony céljából a törvénynek megfelelően tárolják. Ha az adatkezelő nem köt szerződést a jelentkezővel, akkor az elutasító határozat kihirdetésétől számított hat hónap elteltével automatikusan törlik az alkalmazási dokumentumokat, feltéve, hogy a törlés nem sérti az adatkezelő egyéb jogos érdekeit. Egyéb jogos érdek ebben az értelemben, például a bizonyítási teher az általános egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) szerinti eljárásban.

A következő adatokat lehet gyűjteni:
- Először és vezetékneve     - E-mail cím     - szakmai készségek
- cím     - a kommunikáció nyelve     - a kívánt munkahely
- nemek     - szintek     - a kívánt munkaidő
- születési idő, hely     - Szabad     - A pályázati eljárás értékelésével és
- állampolgárság     - fizetés követelmények       értékelésével kapcsolatos adatok
- családi állapot     - utazási hajlandóság     - Szakmai karrier
- alkalmazás fotó     - Munkavállalási engedély     - CV
- Telefon     - egyetemi diploma     - Képzési és foglalkoztatási bizonyítványok
- mobil szám     - Képzés / Oktatás     - igazolás az képesítés
- Fax     - nyelvi készségek     - Alkalmazás történelem

A pályázati eljárás keretében gyűjtött adatok tárolása a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti jogalap alapján történik. Az adatok törlése mindig 6 hónappal a jelentkezési folyamat befejezése után történik.

Az alkalmazás feldolgozásához adatainkat továbbíthatja   azon ügyfeleknek, akiknek a működését sikeres alkalmazás esetén kell alkalmazni.

Biztonsági okokból és a nekünk küldött bizalmas tartalom továbbításának védelme érdekében a webhely látogatásakor az elterjedt SSL (Secure Socket Layer) eljárást alkalmazzuk. A titkosított kapcsolatot felismerheti arrol, hogy a böngésző címsora „http: //” -ról „https: //” -re változik, és a böngésző állapotsorában található zárt zár szimbólummal. 

Kifejezetten hangsúlyozzuk, hogy az e-mailben történő adatátvitel általában titkosítatlan. Az e-mail kapcsolat nem alkalmas a bizalmas kommunikációra.

12. A Facebook használata és használata

A vezérlő integrálta a Facebook vállalat elemeit ezen a weboldalon. A Facebook egy közösségi hálózat.
A közösségi hálózat olyan internetes társas találkozóhely, olyan online közösség, amely rendszerint lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással és kölcsönhatásba lépjenek a virtuális térben. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a nézetek és a tapasztalatok cseréjére, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára személyes vagy üzleti információk nyújtását. A Facebook lehetővé teszi a közösségi felhasználók számára, hogy magánprofilokat készítsenek, fényképeket töltsenek fel és ismerkedjenek meg a barátok kéréseivel.
A Facebook üzemeltetõje a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. A személyes adatok feldolgozásáért felelős személyek, ha az érintett az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, a Facebook Ireland Ltd., a Grand Canal Square, a Grand Canal Harbor, Dublin 2, Írország.

Az egyes hívás egyik egyedi oldalak ezen a honlapon, hogy működteti a vezérlő, és amelyen a Facebookon komponens (Facebook plug-in) van integrálva, az internet böngésző, az informatikai rendszer az érintett személy automatikusan kapcsolódik a megfelelő Facebook Az összetevő a Facebook Facebook megfelelő összetevőjének megjelenítését okozza. Az összes Facebook-bővítmény áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US címen található. A technikai folyamat részeként a Facebook tájékoztatást kap arra vonatkozóan, hogy az érintett személy mely honlapjának alsó oldalát látogatja meg.
Ha a személy bejelentkezett ugyanakkor a Facebook-on, Facebook felismeri az egyes hívja fel weboldalunkat az érintett személy és az egész időtartamát minden marad a honlapunkon, milyen konkrét alján honlapunkon látogatott az érintett személy. Ezt az információt a Facebook-összetevőn keresztül gyűjtik össze, és a Facebook hozzárendeli az adatalany megfelelő Facebook-fiókjához. Működtette az érintett személy egy integrált honlapunkon Facebook gombok, mint például a „Tetszik” gombra, vagy adja meg a személy egy megjegyzést, Facebook rendeli ezt az információt a személyes Facebook felhasználói fiók az érintett személy és tárolja a személyes adatokat ,

A Facebook mindig információt kap a Facebookon keresztül, hogy az adatalany meglátogatta honlapunkat, ha az adatalany a weboldalunkhoz való hozzáférésével egyidejűleg bejelentkezett a Facebookba; ez megtörténik függetlenül attól, hogy a személy rákattint a Facebook komponensre vagy sem. Ha az ilyen adattovábbítás nem kívánja meg az adatalanynak a Facebook-ot, akkor megakadályozhatja az átutalást, miután bejelentkezik a Facebook-fiókjukból, mielőtt felhívta a weboldalunkat.

Megjelent Facebook adatpolitika, ami elérhető a https://www.facebook.com/about/privacy/, tájékoztatást nyújt a gyűjtése, feldolgozása és felhasználása a személyes adatok Facebook. Azt is megmagyarázza, hogy a Facebook milyen lehetőségeket kínál az adatvédelem magánéletének védelme érdekében. Emellett különböző alkalmazások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatok továbbítását a Facebookon. Az ilyen alkalmazások felhasználhatók az adatalany számára, hogy elnyomják az adatok továbbítását a Facebook-on.

13. Facebook pixel

Webhelyünk a Facebook, a Facebook Inc. látogatói akció pixeljét használja. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) a konverzió mérésére. Ily módon a webhely látogatói viselkedését nyomon lehet követni, miután továbbították a szolgáltató weboldalára egy Facebook hirdetésre kattintással. Ennek eredményeként ki lehet értékelni a Facebook hirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási célokra, és optimalizálni lehet a jövőbeni hirdetési intézkedéseket. 

Az összegyűjtött adatok , mint a weboldal üzemeltetője anonym számunkra, nem vonhatunk le következtetéseket a felhasználók személyazonosságáról. Az adatokat azonban a Facebook tárolja és dolgozza fel, így lehetséges a kapcsolat az adott felhasználói profilhoz, és a Facebook felhasználhatja az adatokat saját hirdetési céljaira, a Facebook adathasználati irányelveivel összhangban (https://www.facebook.com/about/privacy/). Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy hirdetéseket tehessen fel a Facebookon és a Facebookon kívül. Mivel weboldal üzemeltetője, nem befolyásolhatjuk az adatok ilyen felhasználását. 

A Facebook adatvédelmi értesítésében további információkat talál a saját privát adatvédelemről: https://www.facebook.com/about/privacy/. 
Ezen kivűl a Remarketing funkciót deaktiválhatja a https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen oldalon is. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookba. 

Ha még nem rendelkezik Facebook-fiókkal, deaktiválhatja a használaton alapuló hirdetéseket a Facebookon az Európai Interaktív Digitális Reklám Szövetség weboldalán: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

14. Adatvédelmi irányelv a Google Analytics használatára és használatára (névtelenítési funkcióval)

Az adatkezelő ezen a weboldalon integrálta a Google Analytics elemet (névtelenítési funkcióval). A Google Analytics webes elemzési szolgáltatás. A Webes elemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, gyűjtése és elemzése. Egyebek között a webes elemző szolgáltatás adatokat gyűjt össze arról, hogy mely webhelyen érinti az érintett személyt egy weboldalhoz (ún. Referrers), mely oldalak aloldalai voltak, vagy hogy milyen gyakran és milyen ideig tartottak egy aloldalat. A webes elemzést elsősorban az internetes hirdetések optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics elem üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, USA.
A vezérlő a Google Analytics szolgáltatáson keresztül használja a "_gat._anonymizeIp" kiegészítést a webes elemzésekhez. Ezen kiegészítéssel az adathalász internetes hozzáférésének IP-címét rövidíteni és névteleníteni fogja a Google, ha weboldalunkhoz való hozzáférés az Európai Unió egyik tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes államától származik.

A Google Analytics elem célja, hogy elemezze a látogatókat a webhelyünkön. A Google többek között felhasználja az általunk kapott adatokat és információkat, hogy értékelje weboldalunk használatát, készítsen számunkra online jelentéseket, amelyek bemutatják a honlapunkon végzett tevékenységeket, és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak honlapunk használatával kapcsolatban.

A Google Analytics cookie-t használ az érintett személy információtechnológiai rendszerében. Amit a cookie-k vannak, a fentiekben már kifejtettük. A cookie használatával a Google engedélyezi weboldalunk használatának elemzését. Minden alkalommal, amikor ezen oldal egyik oldalát az adatkezelő és egy Google Analytics összetevő integrálja, az érintett személy információtechnológiai rendszerének internetböngészőjét a megfelelő Google Analytics-összetevő kezdeményezi Adatok elküldése a Google-nak online elemzési célokra. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a Google tisztában van a személyes adatokkal, például az érintett személy IP-címével, amely többek között a Google-t nyomon követi a látogatók eredetének és a kattintások nyomon követése érdekében, majd később a jutalékrendezést is lehetővé teszi.

A cookie tárolja a személyazonosításra alkalmas adatokat, például a hozzáférési időt, a hozzáférési helyet, ahonnan a hozzáférés megtörtént, és a látogatók gyakoriságát. Minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat, az Ön személyes adatait, beleértve az adatalany által használt internetkapcsolat IP-címét is, átkerül a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezt a személyes adatot a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai folyamaton keresztül gyűjtött személyes adatokat továbbíthatja harmadik feleknek.

Az érintett személy a weboldalunkon keresztül bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását weboldalunkon keresztül, ahogyan azt a fentiekben bemutatjuk, bármikor az alkalmazott internetes böngésző megfelelő beállításával, és így állandóan ellentétesek a cookie-k beállításával. Az alkalmazott böngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google számára, hogy cookie-t állítson be az érintett információs technológiai rendszerére. Ezenkívül a Google Analytics által már beállított cookie bármikor törölhető az internetes böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Továbbá az érintettnek lehetősége van a Google Analytics által létrehozott adatok gyűjtésének megtagadására és megakadályozására e weboldal használatáért és ezen adatok Google általi feldolgozásáért. Ehhez a böngésző-bővítményt le kell töltenie és telepítenie a https://policies.google.com/privacy?hl=hu címen. Ez a böngészőbővítmény a JavaScripten keresztül tájékoztatja a Google Analytics-et, hogy a webhelyek látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics szolgáltatásban. A böngésző bővítményének telepítését a Google ellentmondásnak tartja. Ha az adatalany informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újratelepítik, az érintettnek újra telepítenie kell a böngészőbővítményt a Google Analytics letiltásához.

További információk és a Google adatvédelmi irányelvei megtalálhatók a https://policies.google.com/privacy?hl=hu a https://www.google.de/analytics/terms/hu.html címen. A Google Analytics részletesebb ismertetése a https://www.google.com/intl/hu_hu/analytics/ címen található.

15. Adatvédelmi irányelv a Google AdWords használatához és használatához

Az adatkezelő beépítette a Google AdWords-t ezen a weboldalon. A Google AdWords olyan internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy mind a Google, mind a Google Hálózati keresőmotor eredményeit futtassák. A Google AdWords lehetővé teszi egy hirdető számára, hogy előzetesen beállítson olyan kulcsszavakat, amelyek csak akkor jelennek meg a hirdetések a Google keresési eredményei között, ha a keresőmotor kulcsszavakhoz kapcsolódó keresési eredményeket keres. A Google Hálózaton a hirdetéseket az aktuális weboldalakra osztják fel egy automatizált algoritmussal és előre meghatározott kulcsszavak szerint.

A Google AdWords szolgáltatásainak üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A Google AdWords célja, hogy elősegítse honlapunkat úgy, hogy érdeklődésen alapuló hirdetéseket jelenít meg harmadik felek weboldalain és a Google keresőmotor keresőmotor eredményei között, valamint hirdetések megjelenítésével honlapunkon.

Ha egy adatalany egy Google hirdetésen keresztül érkezik webhelyünkre, egy úgynevezett konverziós cookie-t tárol a Google információtechnológiai rendszerében a Google. Amit a cookie-k vannak, a fentiekben már kifejtettük. A konverziós cookie 30 nap múlva lejár, és nem használják az érintett személy azonosítására. A konverziós cookie-król, ha a cookie még nem járt le, nyomon követte, hogy bizonyos aloldalak, például az online boltrendszer bevásárlókosara elérhető-e a weboldalunkon. A konverziós cookie lehetővé teszi számunkra és a Google számára, hogy megértsük, hogy egy AdWords-hirdetésen keresztül érkező érintett személy, aki a webhelyünkre jött el, vagyis befejezte vagy visszavonta a vásárlást.

A konverziós cookie használatával gyűjtött adatokat és információkat a Google használta a weboldalunk látogatói statisztikáinak létrehozására. Ezeket a látogatási statisztikákat azután használjuk fel, hogy meghatározzuk az AdWords hirdetéseken keresztül küldött felhasználók teljes számát, hogy meghatározzuk az egyes AdWords hirdetések sikerét vagy kudarcát, és optimalizáljuk AdWords hirdetéseinket a jövőben , Sem a cégünk, sem más Google AdWords-hirdető nem kap információt a Google-tól, amely képes azonosítani az érintettet.

A konverziós cookie tárolja a személyazonosításra alkalmas adatokat, például az érintett személy által meglátogatott weboldalakat. Minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat, az Ön személyes adatait, beleértve az adatalany által használt internetkapcsolat IP-címét, átkerül a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezt a személyes adatot a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai folyamaton keresztül gyűjtött személyes adatokat továbbíthatja harmadik feleknek.
Az érintett személy a weboldalunkon keresztül bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását weboldalunkon keresztül, ahogyan azt a fentiekben bemutatjuk, bármikor az alkalmazott internetes böngésző megfelelő beállításával, és így állandóan ellentétesek a cookie-k beállításával. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google számára, hogy egy konverziós cookie-t állítson be az érintett informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google AdWords által már beállított cookie bármikor törölhető az Internet böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Továbbá az érintettnek lehetősége nyílik arra, hogy kifogást emeljen a Google érdeklődésen alapuló hirdetése ellen. Ehhez az érintett személynek hozzáférnie kell a www.google.com/settings/ads linkhez az általuk használt minden egyes internetböngészőből, és ott meg kell hoznia a kívánt beállításokat.

További információk és a Google adatvédelmi irányelvei megtalálhatók a https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu címen.

16. Adatvédelmi rendelkezések a Xing alkalmazásával és használatával kapcsolatban 

A vezérlő beépített Xing komponenseket tartalmaz ezen a weboldalon. A Xing egy internetes szociális hálózat, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kapcsolatba lépjenek a meglévő üzleti kapcsolatokkal, és új üzleti kapcsolatokat létesítsenek. A Xingnél az egyes felhasználók létrehozhatnak maguk személyes profilját. Például a vállalatok létrehozhatnak vállalati profilokat vagy közzétehetnek állásajánlatokat a Xing-en. 

A Xing üzemeltetője a XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország. 

Minden alkalommal, amikor a weboldal egyes oldalainak elérésére kerül sor, amelyet a vezérlő működtet, és amelyre beépítették a Xing összetevőt (Xing beépülő modul), az érintett információs technológiai rendszerének internetes böngészőjét a megfelelő Xing automatikusan aktiválja. Az összetevő a megfelelő Xing-összetevő reprezentációjának letöltését eredményezi a Xing-ből. Az Xing plug-inekkel kapcsolatos további információk a https://dev.xing.com/plugins oldalon találhatók. E műszaki folyamat részeként a Xing tudomást szerez arról, hogy weboldalunk melyik aloldalát látogatja meg az érintett. 

Ha az érintettet ugyanabban az időben jelentkezik be a Xingbe, akkor az Xing az érintett minden egyes weboldalunk látogatásakor felismeri és a webhelyünkön tartózkodásuk teljes időtartama alatt az érintett érintett látogatójának melyik aloldalait látogatja meg. Ezt az információt a Xing összetevő gyűjti össze, és az Xing az érintett érintett Xing számlájához rendeli. Ha az érintett a webhelyünkbe integrált Xing gombok egyikére kattint, például a "Megosztás" gombra, akkor az Xing ezeket az információkat az érintett személyes Xing felhasználói fiókjához rendeli, és ezeket a személyes adatokat tárolja. 

A Xing a Xing alkotóelem útján kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta weboldalunkat, ha az érintett be van jelentkezve a Xingbe egyidejűleg, amikor a weboldalunkra lép. ez függetlenül attól, hogy az érintett személy rákattint-e a Xing-alkatrészre, vagy sem. Ha az érintett nem akarja, hogy ezt az információt megküldjék a Xingnek, akkor megakadályozhatja az adatátvitelt, ha kijelentkezik Xing-fiókjukból, mielőtt meglátogatná honlapunkat. 

A Xing által közzétett adatvédelmi előírások, amelyek a https://www.xing.com/privacy oldalon érhetők el, a személyes adatok Xing által történő gyűjtésével, feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatos információkat tartalmaznak. A Xing a https://www.xing.com/app/share?op=data_protection weboldalon közzétette az XING share gomb adatvédelmi információit is 

17. Adatvédelem a YouTube használatára és használatára

A vezérlő beépített YouTube-komponenseket ezen a weboldalon. A YouTube egy internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videot kiadók számára, hogy szabadon nézhessenek videoklipeket és más felhasználókat a szabad megtekintéshez, értékeléshez és megjegyzéshez. A YouTube lehetővé teszi az összes típusú videó közzétételét, így a teljes film- és televízióműsorok, valamint az internetes portálon keresztül elérhető zenei videók, pótkocsik vagy felhasználói videók is elérhetők.

A YouTube operatív vállalata a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube, LLC a Google Inc. leányvállalata, az 1600-as Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Minden olyan látogatás, amely ezen a webhelyen az adatkezelő által működtetett és egy YouTube-komponenst (YouTube-videót) tartalmaz, automatikusan meg fogja jeleníteni az internetes böngészőt az adott informatikai rendszeren, amelyet a megfelelő YouTube-komponens képvisel letöltheti a YouTube megfelelő YouTube-komponensének illusztrációját. További információ a YouTube-ról a https://www.youtube.com/yt/about/hu/ található. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a YouTube és a Google tisztában van az érintett személy által meglátogatott oldalunk sajátos részével.

Ha az adatalany egyszerre jelentkezett be a YouTube-ra, a YouTube felismeri, ha egy YouTube-videót tartalmazó aloldalat hív meg, mely weboldalunk konkrét alján található az érintett személy. Ezt az információt a YouTube és a Google gyűjti össze, és az egyes YouTube-fiókokhoz kapcsolódik.

A YouTube és a Google mindig információt fog kapni a YouTube-összetevőn keresztül, amelyet az érintett látogatta meg weboldalunkon, ha az érintett egyszerre jelent meg a YouTube-on a weboldalunkhoz való hozzáféréskor; ez függetlenül attól, hogy a személy egy YouTube-videóra kattint, vagy sem. Ha az ilyen adattovábbítás nem a YouTube-ra és a Google-ra vonatkozik, akkor megakadályozhatja az átvitelt a YouTube-fiókjuk bejelentkezésével, mielőtt felhívná a weboldalt.

A YouTube adatvédelmi irányelvei, amelyek a https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ címen érhetők el, személyazonosításra alkalmas adatok gyűjtését, feldolgozását és felhasználását azonosítja a YouTube és a Google.

18. Adatvédelmi előírások a Google Maps alkalmazásához és használatához 

Ez a webhely a Google Maps segítségével interaktív térképeket jelenít meg és útmutatásokat készít. A Google Maps egy térképszolgáltatás a Google Inc.-től, az

1600 Amphitheatre Parkway-nál, Mountain View, 94043, Kalifornia, USA.

A Google Maps használatával a weboldal használatával kapcsolatos információk, beleértve az IP-címet és az útvonaltervező funkció részeként megadott (kezdő) címet, továbbíthatók a Google-nak az USA-ban. Amikor ellátogat egy webhelyünkre, amely tartalmazza a Google Maps szolgáltatást, böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Google szervereivel. A térkép tartalmát a Google közvetlenül továbbítja a böngészőjéhez, amely integrálja azt a webhelyre. Ezért nincs befolyásunk a Google által ilyen módon összegyűjtött adatok körére. Tudásunk szerint ez legalább a következő adatok: 


A kérdéses weboldal látogatásának dátuma és időpontja, 
A meglátogatott webhely internetcíme vagy URL-je, 
IP-cím, (út) cím, amelyet az útvonaltervezés részeként adtak meg. 

Az adatok további feldolgozására és felhasználására a Google által nincs befolyásunk és ezért nem vállalunk semmilyen felelősséget. 

Ha nem akarja, hogy a Google weboldalunkon keresztül adatokat gyűjtsön, dolgozzon fel vagy használjon fel, akkor a JavaScriptet deaktiválhatja böngészője beállításaiban. Ebben az esetben azonban a térképmegjelenítés nem használható. 

Az adatgyűjtés célja és hatóköre, valamint az adatok további feldolgozása és felhasználása a Google által, valamint a magánélet védelméhez fűződő jogaid és beállítási lehetőségei megtalálhatók a Google adatvédelmi információin (https://policies.google.com/privacy?hl=de). 

Webhelyünk használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Google Maps Route Planner a fentiekben meghatározott módon és célokra feldolgozza az Önre vonatkozó adatokat.

19. A feldolgozás jogalapja

A GDPR 6. cikkének (1) bekezdése jogalapot szolgáltat azoknak a műveleteknek a feldolgozásához, amelyekhez egy meghatározott feldolgozási célra engedélyt kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintettje fél, mint például az áruk értékesítéséhez vagy bármely más szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükséges feldolgozási műveletek esetében, a feldolgozásnak a következőkön kell alapulnia: 6. cikk (1) bekezdés b) pont GDPR. Ugyanez vonatkozik a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges feldolgozási műveletekre is, például termékekre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó vizsgálatok esetén. Ha cégünkre olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely megköveteli a személyes adatok feldolgozását, például az adókötelezettségek teljesítését, akkor a feldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul. Ritkán előfordulhat, hogy a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges. Ez lenne például a helyzet, ha a látogatót a helyiségekbe megsérült, és az ő nevét, életkorát, egészségbiztosítását vagy más létfontosságú információt át kell adni egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ebben az esetben a feldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének d) pontján alapulna. Végül a feldolgozási műveletek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapulhatnak. Ezen a jogi alapon alapuló feldolgozási műveletek, amelyek nem tartoznak a fentiek közül bármelyik jogalapja, ha a feldolgozási védelme jogos érdeke a cég, vagy egy harmadik fél szükséges, kivéve ha meghaladják az érdekei az alapvető jogok és szabadságok tekintetében az érintett. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek számunkra, mert azokat kifejezetten az európai jogalkotó említette. Úgy ítélte meg, hogy milyen mértékben jogos érdeke lehet tekinteni, ha az érintett személy az ügyfél a díjat (47 preambulumbekezdés 2. mondata DSGVO).

20. Támogatható feldolgozási érdekek, amelyeket az adatkezelő vagy harmadik fél folytat

Ha a személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, jogos érdekünk a vállalkozásunk teljesítménye az összes alkalmazottunk és részvényeseink javára.

21. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritérium a megfelelő törvényes megőrzési időszak. A határidő lejárta után a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, ha már nem kötelesek a szerződés teljesítésére vagy szerződés megkötésére.
18. a személyes adatok szolgáltatására vonatkozó jogi vagy szerződéses rendelkezések; A szerződés megkötésének szükségessége; Az adatalany kötelezettsége a személyes adatok átadására; a nem ellátás lehetséges következményei.

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok átadását részben törvényi előírja (például az adózási szabályok), vagy szerződéses megállapodásokból (például a vállalkozó részleteiből) származhat. Időnként szükségessé válhat egy szerződés megkötésére, hogy az érintett személy személyes adatokat szolgáltat, amelyeket később feldolgozni kell. Például az adatalany köteles személyes adatokat szolgáltatni, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt jelentené, hogy az érintettekkel kötött szerződést nem lehetett lezárni. Az érintett személy személyes adatainak megadása előtt az érintett személynek fel kell vennie a kapcsolatot az egyik alkalmazottjával. Munkavállaló eseti alapon tájékoztatja az egyént arról, hogy a személyes adatok átadását törvény vagy szerződés írja elő, vagy a szerződés megkötéséhez, a személyes adatok átadására és a személyes adatok nem nyújtásának következményeire kötelező.

22. A személyes adatok szolgáltatására vonatkozó jogi vagy szerződéses rendelkezések; A szerződés megkötésének szükségessége; Az érintett személyes adatszolgáltatási kötelezettsége; a nem nyújtás lehetséges következményei 

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok megadását részben a törvény előírja (pl. Adószabályok), vagy pedig szerződéses előírásokból (például a szerződéses partnerre vonatkozó információk) is következhet. Időnként szükség lehet olyan szerződés megkötésére, hogy az érintett személyes adatokat szolgáltat nekünk, amelyeket később feldolgoznunk kell. Például az érintett köteles személyes adatokat szolgáltatni nekünk, ha cégünkkel szerződést köt . A személyes adatok megadásának elmulasztása esetén a szerződést az érintett személlyel nem köttetik meg. Mielőtt az érintett személyes adatokat szolgáltat, az érintettnek kapcsolatba kell lépnie valamely alkalmazottunkkal. Munkavállalónk eseti alapon tisztázza, hogy a személyes adatok megadását törvény ,szerződés megköveteli-e vagy a szerződés megkötéséhez szükséges-e, hogy van-e kötelezettség a személyes adatok megadására, és milyen következményekkel jár a személyes adatok megadásának hiánya.

23. Elállási jog

Ha személyes adatai jogos érdekeken alapulnak, a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően, az S. 1 lit. Ha a GDPR-t feldolgozzák, akkor joga van tiltakozni személyes adatainak a GDPR 21. cikkében foglaltakkal összhangban történő feldolgozása ellen, feltéve, hogy ennek oka az Ön sajátos helyzetéből fakad, vagy ha a kifogás a közvetlen reklám ellen irányul. Az utóbbi esetben általános tiltakozási joga van, amelyet az adott helyzet meghatározása nélkül hajtunk végre. 

Ha szeretné élni az elállási vagy kifogási jogával, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a fenti "Felelős testület" alatt található elérhetőségekkel, a lenyomattal és egyéb módon a weboldalunkon, vagy a következő e-mail címen: info@wsm-personal.de

1. Meglévő automatizált döntéshozatal

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot a DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH adatvédelmi nyilatkozata hozta létre, amely a Memming külső adatvédelmi tisztviselője, Christian Solmecke adatvédelmi jogi ügyvédvel együttműködve. 

24. Adatvédelmi nyilatkozat korszerűsítése és módosítása

Ez az adatvédelmi nyilatkozat jelenleg érvényes, és utoljára 2020 lehet jában frissítették. 

Weboldalunk továbbfejlesztése és az erről szóló ajánlatok, illetve a megváltozott jogi vagy hivatalos követelmények miatt szükségessé válhat ezen adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatása. A jelenlegi adatvédelmi nyilatkozat bármikor megtekinthető a https://www.wsm-personal.de/hu/adatvedelem weboldalon.